www.timecon.dk Tlf. 7022 8077
Ellemosen 1 c. Fax. 8788 0577
8680 Ry cvr. 30719123
   
Ry Varmeværk

Bygherre:  Ry Varmeværk a.m.b.a.
Arkitekt:   Arkitektfirma Steen Hassager Petersen
Ingeniør:   Arkitektfirma Steen Hassager Petersen
Omfang:   536 m2 samt 33 m2 koldlager
Type:   Nyt flislager
Opstart:   November 2013
Forventet afl.:  Oktober 2014

Beskrivelse
Bygningen består af en ca. 16x34 m silo til flis med en rumhøjde på 13 m. Siloen er delvis nedgravet. Siloens vægge består af Ribbevægsbetonelementer påklædt med facadeplader af stål og taget er med TTS-plader med tagpap på. Dertil opføres 33 m2 koldlager.

Ry Varmevæk
Bakkelyvej 3 
8680 Ry 


 
   
  powered by NETlinQ