www.timecon.dk Tlf. 7022 8077
Ellemosen 1 c. Fax. 8788 0577
8680 Ry cvr. 30719123
   

Samarbejde

Hos TIME tror vi på at den rigtige løsning af en byggeopgave beror på et samarbejde mellem de involverede parter; bygherre, arkitekt, ingeniør og entreprenør.  

Dette samarbejde fungerer bedst hvis det allerede starter på tegnebordet, således at parterne i fællesskab finder de teknisk og økonomisk forsvarlige løsninger på bygherrens ønsker. Dette sikrer et byggeri, som imødekommer de arkitektoniske ønsker, men som også er teknisk og økonomisk forsvarligt for bygherren at gennemføre.  

Det er efter vores erfaring væsentligt at de tekniske rådgivere undervejs i forløbet kan trække på den ekspertise som en erfaren entreprenør er i besiddelse af, således man får rettet teknisk uheldige og fordyrende løsninger. 

TIME er som en konsekvens heraf indstillet på at ofre de ressourcer som denne proces må kræve, i det omfang det vurderes at dette kan ske i et fornuftigt samarbejde.  

Det er endvidere et grundlæggende princip, at TIME ikke ønsker at påtage sig opgaver med tvivlsomme eller problematiske tekniske løsninger, både af hensyn til bygherren, men også af hensyn til TIME’s garantiforpligtelser.  

Endelig er det et grundlæggende princip, at samarbejdet skal foregå i åbenhed med bygherren, således at bygherren har indblik i de usikkerheder der kan være forbundet med et byggeprojekt, således at bygherren har mulighed for at vurdere og tage højde for eventuelle usikkerheder.


 
   
  powered by NETlinQ